TEŞVİKLER (KAMU & ÖZEL)

KOSGEB

courses

Hemen her alanda teşvik sağlayan KOSGEB destek paketlerini "Girişimcilik", "AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme", "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma" ve"KOBİ Finansman" başlıkları altında toplamıştır. Hem gerçek hem de tüzel kişilerin başvuruda bulunabileceği KOSGEB konusuna göre 1 milyon TL’ye varan hibe desteğinde bulunabilmektedir.

TÜBİTAK

courses

Daha çok teknoloji şirketleri için başvurular alınsa da gerçek kişilere de yine teknoloji içerikli projeler için hibeler verilmektedir. Bilim ve teknoloji alanlarında yönlendirici, katma değere sahip fikirlerin hayata geçirilmesi için Tekno Ofis, laboratuvar, yurt içi ve yurt dışı fuar etkinlikleri gibi birçok imkan sunan TÜBİTAK, öncelikli olarak sanayi projelerini fonlamakta ve ülkenin rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

TKDK

courses

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB tarafından fonlanan IPARD programının uygulanmasından sorumlu kurumdur. İl, sektör veya bölge bazlı açtığı hibe programları ile tarımı ve kırsal kalkınmayı hedeflemektedir. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, aromatik bitki yetiştiriciliği, kırsal turizm gibi çok geniş bir yelpazede destekler sunmaktadır.

AB TEŞVİKLERİ

courses

“Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” olarak adlandırılan program Türkiye’nin AB’ye katılmadan önce belirlenen alanlarda uyum sürecini kolaylaştırmak adına kalkındırılmasını hedeflemektedir. IPA kapsamında ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, üniversiteler, kooperatifler, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları geliştirdikleri projeler kapsamında değerlendirilip hibe programına alınmaktadırlar.

KALKINMA AJANSLARI

courses

Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan kalkınma ajansları, sorumlu oldukları bölgelere özel projelerin hayata geçirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Kalkınma Ajansları kaynakların yerinde kullanılmasını, etkinliğin sağlanmasını ve yerel potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

TTGV

courses

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, başta iklim dostu teknolojileri, yenilenebilir enerji projelerini ve temiz üretim teknolojilerini desteklemekle beraber innovasyon içeren fikirlerin hayata geçirilmesi için teşvikler vermektedir. Türkiye’de aktif olarak en az 3 yıldır faaliyette bulunan firmalar başvuru yapabilmektedir. Ayrıca 400.000 ABD dolarına kadar hibe veren kuruluşun projeyi destekleme süresi 15 aydır.

EKONOMİ BAKANLIĞI

courses

Hemen her alanda teşvik sağlayan KOSGEB destek paketlerini "Girişimcilik", "AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme", "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma" ve"KOBİ Finansman" başlıkları altında toplamıştır. Hem gerçek hem de tüzel kişilerin başvuruda bulunabileceği KOSGEB konusuna göre 1 milyon TL’ye varan hibe desteğinde bulunabilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI

courses

Daha çok teknoloji şirketleri için başvurular alınsa da gerçek kişilere de yine teknoloji içerikli projeler için hibeler verilmektedir. Bilim ve teknoloji alanlarında yönlendirici, katma değere sahip fikirlerin hayata geçirilmesi için Tekno Ofis, laboratuvar, yurt içi ve yurt dışı fuar etkinlikleri gibi birçok imkan sunan TÜBİTAK, öncelikli olarak sanayi projelerini fonlamakta ve ülkenin rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

BANKA KREDİLERİ

courses

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB tarafından fonlanan IPARD programının uygulanmasından sorumlu kurumdur. İl, sektör veya bölge bazlı açtığı hibe programları ile tarımı ve kırsal kalkınmayı hedeflemektedir. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, aromatik bitki yetiştiriciliği, kırsal turizm gibi çok geniş bir yelpazede destekler sunmaktadır.

EXİMBANK

courses

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak yeni pazarların açılması için girişimcilere kredi, garanti ve sigorta gibi geniş bir alanda destekler vermektedir. Ayrıca yurtdışında aktif olan müteahhit ve yatırımcıların rekabet gücünün artması için faaliyetlerini sürdürmektedir.

MELEK YATIRIMCI

courses

Melek yatırımcılar için en önemli başlıklar şüphesiz fikrin katma değeri, iş planı ve sürdürülebilirliğidir. Melek yatırımcılar ya projenin tamamını satın alarak ya da yatırımcı ortak olarak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamaktadırlar.