PROJE DANIŞMANLIĞI

courses


Avrupa Birliği tarafından ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ olarak da ifade edilen bu hizmet; proje fikrinin belirlenmesi, durum analizi yapılması, iş planı hazırlanması, finansman, projenin uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsayan danışmanlık hizmetidir.Proje Yazımı

Desteklenen sektörler arasında bir belirleme yapıldıktan sonra, finansman desteği veren kurum ya da kuruluşa göre hazırlanacak olan projelerin, hem gerçekçi hem de büyük bir özenle yazılması gerekir.
Proje Yazımı hizmeti, hedeflenen amaçlara göre her kurumun kendi belirlediği standartlar çerçevesinde evrakların hazırlanması aşamasını içermektedir. Şirket veya gerçek kişiler için durum analizi yapılarak hazırlanan proje taslakları ön değerlendirme için ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmektedir.